Targi Pracy w Białymstoku! – Oferty Pracy.

Dnia 29 marca 2017 roku Zakład Mięsny BOST uczestniczył w Targach pracy w Białymstoku.

Targi pracy